ببینید: شخصیت‌های معروفی که به امارات گریختند!

شیخ‌نشین امارات متحده عربی چند سالی است که به مامنی برای شخصیت‌های سیاسی و اقتصادی تحت تعقیب قضایی در جهان مبدل شده است که آخرین آنها اشرف غنی رئیس‌جمهور فراری افغانستان است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.