جزئیات افزایش حقوق کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه‌ها

معاون اداری مالی وزارت علوم اقدامات انجام شده درخصوص افزایش حقوق و مزایای کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاه ها را تشریح کرد.

به گزارش تازه‌نیوز و به نقل از مهر، محمد تقی نظرپور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع انسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اقدامات انجام شده در خصوص بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ سازمان اداری و استخدامی کشور را تشریح کرد.

وی درباره ۵۰ درصد افزایش حقوق از محل منابع عمومی و اختصاصی و فروش اموال مازاد برای کارکنان و اعضای غیر هیات علمی ستاد وزارت علوم و موسسات  آموزش عالی گفت: با توجه به مفاد بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰ /۱۱/ ۹۸ سازمان اداری و استخدامی کشور، افزایش تا پنجاه درصد امتیازات فصل دهم قانون مذکور مشروط به عدم ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده برای دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیراست، لیکن وزارت عتف مشمول ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می‌باشد و بر اساس آئین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی عمل می کند. به رغم این واقعیت موضوع افزایش ضرایب فوق العاده های ماده ۲۰ آئین‌نامه و تخصیص اعتبار لازم طی نامه شماره ۳۴۶۲۴۹ مورخ ۱۴/‌۱۲/‌۹۸‬ از سوی مقام عالی وزارت به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شد. با عنایت به مفاد نامه های شماره ۲۶۶۳۹ مورخ ۳۰/‌۰۱/‌۱۳۹۹‬ ریاست  سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نامه شماره ۲۶۵۳۱ مورخ ۳۰/‌۰۱/‌۱۳۹۹‬ ریاست  سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر موافقت افزایش حقوق و مزایای اعضای غیرهیات علمی مشمول ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور افزایش فوق‌العاده‌های مذکور در دستور کار هیأت های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی قرار گرفت.

وی ادامه داد:  جلسات و مکاتبات متعددی برای بهره‌مندی همکاران از مزایای بخشنامه مذکور صورت گرفت و نظر به اینکه تبصره ۳ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور مبنی بر تکلیف دولت به برقراری عدالت در نظام پرداخت و رفع تبعیض می‌باشد، وزارت عتف طی مکاتبه با سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه درخواست امکان تسری بخشنامه مذکور به کارکنان وزارت عتف را نمود. که سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی با افزایش حقوق و مزایای اعضای غیرهیات علمی مشمول ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مشروط بر تأمین اعتبار مورد نیاز از محل اعتبارات اختصاصی و عمومی (هزینه ای تخصیص یافته)، صرفه جویی‌هایی قابل انجام و درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و پس از اطمینان از تأمین منابع مذکور موافقت کردند.

معاون اداری مالی وزارت علوم افزود: بر این اساس موضوع افزایش ضرایب فوق العاده های شغل، جذب و ویژه مندرج در ماده ۲۰ آئین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی در جلسات هیأت های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مطرح و فوق العاده های مذکور به میزان ۳۰ درصد افزایش یافت و از تاریخ ۰۱/‌۱۲/‌۹۸‬ در احکام کارگزینی اعضای غیرهیات علمی اعمال شد.

نظرپور ادامه داد:  وزارت عتف بر اساس مصوبات هیأت امنا و آئین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی عمل می‌کند و از آنجا که نحوه محاسبه حقوق و مزایا و رتبه بندی در آئین نامه مورد عمل در وزارت عتف با قانون مدیریت خدمات کشوری متفاوت است، اثر فوق‌العاده‌های مذکور نیز در احکام کارگزینی وزارت عتف تفاوت دارد. همچنین از آنجا که در متن نامه های سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه اشاره شده است، افزایش‌های مذکور مشروط بر تأمین اعتبار مورد نیاز از محل اعتبارات اختصاصی و عمومی (هزینه ای تخصیص یافته) امکان پذیر است حوزه ستادی وزارت عتف از اعتبارات اختصاصی بهره مند نمی باشد و در قانون بودجه سالیانه و در عمل نیز درآمدی از این طریق کسب نمی‌کند. بر این اساس فقط در صورت تخصیص اعتبار، افزایش مجدد ضرایب موضوع ماده ۲۰ آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی امکان پذیر است.

وی ادامه داد: افزایش کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد نیز در هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مطرح و تصویب شده است و ان‌شاءالله در احکام کارگزینی کلیه موسسات اعمال خواهد شد.

معاون اداری مالی وزارت علوم یادآورشد: مصوبه مذکور در تمامی هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به تصویب رسیده است، لیکن با توجه به استقلال دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، اجرای آن در صورت تأمین اعتبار، بر عهده هر دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی است.

نظرپور افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز بر اساس آئین نامه اداری و استخدامی مصوب خود عمل می کند و نحوه محاسبه حقوق و مزایا و رتبه بندی در دو آئین نامه متفاوت است لیکن موضوع این اختلاف با سازمان برنامه و بودجه مطرح و جلسات متعددی به همین منظور برگزار و مکاتباتی از جمله نامه شماره ۲۷۵۹۵۸ مورخ ۲۹/‌۰۵/‌۱۳۹۹‬ معاون  رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر اینکه درصورت تامین اعتبار از طریق سازمان برنامه و بودجه و تخصیص اعتبار مربوطه، همسان سازی حقوق و مزایای کارکنان غیرهیات علمی وزارت عتف با کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امکان پذیرخواهد بود. پیشنهاد افزایش حقوق قابل بررسی می باشد به این وزارت اعلام شد.

وی ادامه داد:  همچنین طی مکاتبه مقام عالی وزارت با معاون  رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به شماره ۷۲۴۶۲/و مورخ ۲۵/‌۰۴/‌۹۹‬ تقاضای تأمین اعتبار نیز به عمل آمده است که تا کنون پاسخی دریافت نشده است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.