ربیعی: سخت گیری های ستاد کرونا، برای حفظ جان شهروندان است

سخنگوی دولت گفت: در ستاد کرونا به ناچار تصمیمات سخت تری اتخاذ شد. این سخت گیری ها از جمله جرائم در نظر گرفته شده برای حفظ جان شهروندان بوده است.

به گزارش تازه‌نیوز، علی ربیعی با تسلیت رحلت پیامبر (ص) و شهادت امام حسن (ع) و امام رضا (ع) گفت: در ستاد کرونا به ناچار تصمیمات سخت تری اتخاذ شد. این سخت گیری ها از جمله جرائم در نظر گرفته شده برای حفظ جان شهروندان بوده است. هدف ما جریمه نیست بلکه توجه و اهمیت به جان انسان هاست.

وی ادامه داد: جریمه هدف نیست، ابزار است. ستاد ملی به دنبال این است که رعایت دستورالعمل های  بهداشتی همچنان باید نهادینه شود. در خصوص این موضوع نانوایی ها و رستوران ها بیشترین اخطار بهداشتی را دریافت کردند. استفاده از ماسک کاهش پیدا کرده بود.

این خبر تکمیل می شود.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.