جدول پخش مدرسه تلویزیونی چهارشنبه ۲۳ مهر

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز چهارشنبه ۲۳ مهر ۹۹ اعلام شد.

به گزارش تازه‌نیوز و به نقل از باشگاه خبرنگاران، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان‌ برای روزچهارشنبه ۲۳ مهر ۹۹ اعلام شد.

 

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنیساعت ۷.۴۵ تا ۸

 

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ نقاشی رنگ روغن – رشته چهره سازی – پایه ۱۲- شاخه کاردانش و فنی حرفه ای

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ نقشه کشی فنی رایانه – پایه ۱۰ – شاخه فنی و حرفه ای و معماری

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ طراحی مد و لباس سفارشی -پایه ۱۲- شاخه کار دانش و فنی وحرفه ای

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ دانش فنی تخصصی – پایه ۱۲- رشته ماشین ابزار -شاخه فنی وحرفه ای و کار دانش

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ روانشناسی ورزش – رشته تربیت بدنی – پایه ۱۱ – شاخه فنی و حرفه ای

 

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ علوم تجربی پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲.۱۰ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت ۱۲.۱۰ تا ۱۲.۴۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ۱۲.۴۰ تا ۱۳.۱۰ بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت ۱۳.۱۰ تا ۱۳.۴۰ بازی و ریاضی پایه ششم

 

متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ ادبیات فارسی – درس سوم نسل آینده ساز قسمت دوم پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ ادبیات وفارسی- درس سوم ارمغان ایران قسمت دوم پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ ادبیات فارسی – درس سوم مثل آینه قسمت دوم پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ آموزش مجازی- سنجش الکترونیکی

 

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ شیمی یک – پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ شیمی سه – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸شیمی دو – پایه ۱۱-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ فیزیک ۱- چگالی – پایه ۱۰ -رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ ریاضی ۲ -معادلات گویا و گنگ – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

 

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰درس جغرافیای ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۸ درس فلسفه ۱ پایه ۱۰ علوم انسانی

ساعت ۸.۳۰ تاریخ ۱ پایه ۱۰ علوم انسانی

ساعت ۱۰.۱۵ درس ریاضی وآمار ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی

ساعت ۱۰.۴۵ اقتصاد پایه ۱۰ و ۱۱ علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۱.۱۵ درس دین وزندگی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۱۱.۴۵ ریاضی گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲.۱۵ درس فیزیک ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیریک

ساعت ۱۲.۴۵ ریاضی گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳.۱۵ درس فیزیک ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

 

شبکه قران ومعارف اسلامی

ساعت ۱۱ درس هدیه آسمانی پایه پنجم

ساعت ۱۱.۳۰ درس آموزش قرآن پایه پنجم دبستان

ساعت ۱۵ جریان شناسی اندیشه های معاصرپایه ۱۲ رشته علوم ومعارف

ساعت ۱۵.۳۰ احکام ۱ پایه ۱۰ رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۶ درس احکام ۲ پایه ۱۱‌رشته علوم ومعارف

ساعت ۱۶.۳۰ درس آموزش قرآن نهم متوسطه دوره اول

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.