ببینید: اگر استاد شفیعی کدکنی در خارج زندگی می کرد!

سوءاستفاده تبلیغاتی یک شرکت تولیدات بهداشتی از چهره استاد محمدرضا شفیعی کدکنی سوژه کارتونی از پروانه ایزد‌خواست شد.

محمدرضا شفیعی کدکنی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.