ببینید: اگر استاد شفیعی کدکنی در خارج زندگی می کرد!

سوءاستفاده تبلیغاتی یک شرکت تولیدات بهداشتی از چهره استاد محمدرضا شفیعی کدکنی سوژه کارتونی از پروانه ایزد‌خواست شد.

محمدرضا شفیعی کدکنی

مطالب مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.