ببینید: پلیس به دنبال معاینه فنی!

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهر تهران گفته که در تهران تنها ۱۶۰ موتورسیکلت معاینه فنی دارند! از ۳ میلیون موتورسیکلت موجود در شهر تهران تنها ۱۶۰ موتورسیکلت به ۱۱ خط مکانیزه موتورسیکلت برای دریافت معاینه فنی مراجعه کرده اند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.