احمقانه‌ترین سیاست توزیع فرآورده‌های نفتی در ایران؛ ۱۷ هزار تومان یارانه بنزین

۱۷ هزار تومان یارانه بنزین در هر لیتر دارای ابعادی است که اقتصاد سیاسی ایران را به زبان ساده توضیح می دهد.

به گزارش تازه‌نیوز، محمدحسن قدیری ابیانه در تحریریه نوشت: ایران احمقانه‌ترین سیاست توزیع فرآورده‌های نفتی در جهان را دارد.

نفت سفید بشکه‌ای ۱ دلار، گازوئیل بشکه‌ای ۲ دلار!
متوسط میزان مصرف روزانه هر ایرانی ۸۸ صدم ۵ لیتر بنزین
متوسط میزان مصرف روزانه هر ایرانی ۹۵ صدم لیتر گازوئیل.
سرانه مصرف بنزین و گازوئیل در ایران دو برابر سرانه مصرف متوسط در جهان است.
قیمت تمام شده تولید و توزیع هر لیتر بنزین و گازوئیل حدود ۲۰ هزار تومان در لیتر است.
میزان مصرف روزانه بنزین هر ایرانی روزانه ۱۷۶۰۰ تومان و ماهانه ۵۲۸۰۰۰ تومان.
میزان مصرف روزانه گازوئیل هر ایرانی روزانه۱۹۸۰۰ تومان و ماهانه ۵۹۴۰۰۰ تومان.
میزان مصرف روزانه بنزین و گازوئیل هر ایرانی ۳۷۴۰۰ تومان و ماهانه ۱۱۲۲۰۰۰ تومان و سالانه ۱۳ میلیون و ۶۵۱ هزار تومان معادل یازانه نقدی بیش از ۲۴ نفر (۲۴.۶۵۹ نفر).
میزان مصرف بنزین و گازوئیل به ازای هر خانواده ۴ نفری ایرانی روزانه ۱۴۹۶۰۰ تومان، ماهانه ۴۴۸۰۰۰ تومان و سالانه ۵۴ میلیون و ۶۰۴ هزار تومان.
یارانه هر لیتر بنزین سهمیه ای هر خودرو ۱۸۵۰۰ تومان.
یارانه ماهانه سهمیه ۶۰ لیتری هر خودرو ۱۱۱۰۰۰۰ تومان معادل یارانه نقدی بیش از ۲۴ نفر (۲۴.۳۹۵نفر).
یارانه هر لیتر بنزین آزاد ۱۷۰۰۰ تومان.
یارانه ۵۰ لیتر بنزین آزاد ۸۵۰ هزار تومان معادل یارانه نقدی بیش از ۱۸ نفر (۱۸.۶۸۱ نفر).
میزان مصرف بنزین و گازوئیل در هر سال برای کل جمعیت ۸۴ میلیونی ایران قریب به ۳۷۷ هزار میلیارد تومان (۳۷۶۹۹۲ میلیارد تومان).
نرخ طلای ۱۸ عیار در تاریخ ۱۳ آذر سال ۱۴۰۰ هر گرم ۱۲۵۸۹۰۰ تومان.
تولید سالانه طلای ایران در هر سال از کل معادن طلای کشور سالیانه حدود ۱۲ تن طلا هست.
میزان مصرف بنزین و گازوئیل سالانه معادل قریب به ۳۰۰ تن طلا (۲۹۹.۴۶۱ تن) معادل ۲۴ سال تولید طلای کشور.
میزان بهره‌مندی ده درصد جمعیت ثروتمندتر جامعه به نسبت ده درصد جمعیت فقیرتر جامعه از یارانه پنهان سوخت، ۳۰ برابر است.
اگر یارانه گاز، نفت سفید، برق و سایر سوخت‌های فسیلی را نیز محاسبه کنیم عمق فاجعه بیشتر مشخص می‌شود.
قیمت هر دلار آزاد در ۱۲ آذر ۱۴۰۰ مبلغ ۲۷۳۲۴ تومان است.
ایران هر لیتر نفت سفید را لیتری ۱۵۰ تومان، بشکه‌ای ۲۳۸۵۰ تومان عرضه می‌کند.
یعنی هر بشکه نفت سفید کمتر از یک دلار در داخل کشور عرضه می‌شود!
ایران هر بشکه گازوئیل را حدود دو دلار عرضه می‌نماید.
حال آنکه قیمت نفت خام (فوب خلیج فارس) بشکه ای ۷۰ دلار است.
قیمت هر لیتر نفت خام (فوب خلیج فارس) ۴۴ سنت معادل بیش از ۱۲ هزار تومان است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.