جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه ۲۵ دی

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه ۲۵ دی ماه مشخص شد.

به گزارش تازه‌نیوز، وزارت آموزش و پرورش برنامه مدرسه تلویزیونی برای روز شنبه ۲۵ دی ماه در تمام مقاطع را مشخص کرد.

شبکه آموزش:

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠
تراش سنگ – پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا٩
معرق – پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه‌ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۳:۴۵ تا ١۴:۰۵
فارسی و نگارش
پایه اول

ساعت ١۴:۰۸تا۱۴:۲۸
بازی و ریاضی
پایه دوم

ساعت ۱۴:۳۲تا ۱۴:۵۲
فارسی و نگارش
پایه سوم

ساعت۱۴:۵۵تا۱۵:۱۵
بازی و ریاضی
پایه چهارم

ساعت ۱۵:۱۸تا۱۵:۳۸
فارسی و نگارش
پایه پنجم

ساعت ۱۵:۴۰تا ۱۶:۰۰
علوم تجربی و تفکر
پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۶:۰۰تا ۱۶:۳۰
ادبیات فارسی
پایه هفتم

ساعت۱۶:۳۰تا۱۷:۰۰
ادبیات فارسی
پایه هشتم

ساعت ١۷:۰۰تا ١۷:۳۰
ادبیات فارسی
پایه نهم

متوسطه دوم:

ساعت ١۷:۳۰تا۱۷:۵۰
شیمی دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت۱۷:۵۰تا ۱۸:۱۰
ریاضی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۸:۱۰تا ۱۸:۳۵
شیمی دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۸:۳۵تا ۱۹:۰۰
ریاضی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

شبکه قرآن:

ساعت۸
علوم و معارف قرآنی ۳رشته علوم ومعارف اسلامی
ساعت۸:۳۰
درس احکام ۳رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱
انس با قرآن کودکان پیش دبستان
ساعت۱۱:۲۰
درس آموزش قرآن پایه اول دبستان

شبکه امید:

حل تمرین

ساعت ۱۰:۳۰

درس: زیست ۳
پایه: دوزادهم

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.