ببینید: وضعیت سبد معیشتی کارگران!

اعضای شورای عالی کار در نشستی روی رقم سه میلیون و ۲۸۶ هزار و ۶۱۴ تومان به عنوان هزینه سبد معیشت کارگران در بخش مواد غذایی و خوراکی به توافق رسیدند.

سبد معیشت کارگران

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.