جدول پخش مدرسه تلویزیونی سه‌شنبه ۱۹ بهمن ماه

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی سه شنبه ۱۹ بهمن ماه مشخص شد.

به گزارش تازه‌نیوز، وزارت آموزش و پرورش برنامه مدرسه تلویزیونی روز سه شنبه ۱۹ بهمن ماه در تمام مقاطع تحصیلی را مشخص کرد.

شبکه آموزش:

فنی و حرفه‌ای و کار و دانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠
نگار گری – پایه ۱۱ – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩
مشبک کاری – پایه۱۱- شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۳:۴۵ تا ١۴:۰۵
فارسی و نگارش
پایه اول

ساعت ١۴:۰۸تا۱۴:۲۸
فارسی و نگارش
پایه دوم

ساعت ۱۴:۳۲تا ۱۴:۵۲
بازی و ریاضی
پایه سوم

ساعت ۱۴:۵۵تا۱۵:۱۵
فارسی و نگارش
پایه چهارم

ساعت ۱۵:۱۸تا۱۵:۳۸
بازی و ریاضی
پایه پنجم

ساعت ۱۵:۴۰تا ۱۶:۰۰
بازی و ریاضی
پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۶:۰۰تا ۱۶:۳۰
مطالعه اجتماعی
پایه هفتم

ساعت۱۶:۳۰تا۱۷:۰۰
مطالعه اجتماعی
پایه هشتم

ساعت ١۷:۰۰تا ١۷:۳۰
مطالعه اجتماعی
پایه نهم

متوسطه دوم:

ساعت ١۷:۳۰تا۱۷:۵۰
فیزیک یک – پایه ۱۰- رشته علوم تجربی

ساعت۱۷:۵۰تا ۱۸:۱۰
شیمی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۸:۱۰تا ۱۸:۳۵
فیزیک یک – پایه ۱۰- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۸:۳۵تا ۱۹:۰۰
شیمی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه قرآن:
ساعت۸

اخلاق اسلامی ۲رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۳۰

تاریخ اسلام ۲رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۱

درس هدیه های آسمانی پایه چهارم دبستان

ساعت۱۱:۲۰
درس آموزش قرآن پایه چهارم دبستان

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران در شبکه امید روز سه شنبه ۱۹ بهمن ماه

دروس مشترک رشته‌های تجربی، ریاضی و انسانی

ساعت ۱۰:۳۰

درس: عربی و زبان قرآن ۱
پایه: دهم
رشته:مشترک رشته ریاضی و تجربی

ساعت ۱۱:۰۰

درس: زمین شناسی
پایه: یازدهم
رشته : مشترک ریاضی تجربی

دروس فنی حرفه‌ای
ساعت ۱۲:۰۰

درس: تولید و پرورش مرغ
پایه: دهم
رشته: امور دامی

ساعت ۱۲:۳۰
درس:مدیریت تولید
پایه: یازدهم
رشته: مشترک صنعت

حل تمرین
ساعت ۱۳:۰۰

درس: هندسه ۱ ریاضی
پایه:دهم

درس: هندسه ۳ ریاضی
پایه: دوازدهم

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.