دو سناریو برای پرداخت عیدی کارکنان

در حال حاضر دو سناریو برای پرداخت عیدی کارکنان مطرح است، یکی عدد ثابت در حد دو میلیون تومان برای همه و دیگری عددی متغیر از ۱.۵ میلیون تومان به بالاتر.

به گزارش تازه نیوز و به نقل از تجارت‌نیوز، بر اساس ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، میزان امتیاز عیدی کارکنان برای هر سال ۵۰۰۰ است که با در نظر گرفتن ضریب حقوق تعیین شده توسط هیات وزیران در آن سال، میزان عیدی تعیین می‌شود.

در این حالت محاسبات نشان می‌داد که رقم عیدی کارکنان امسال، یک میلیون و ۵۲۴ هزار تومان خواهد بود.
در هر صورت از آنجایی که زمان پرداخت عیدی که همزمان با حقوق بهمن ماه کارکنان است، پیشنهاداتی پیرامون رقم آن مطرح شده که در نهایت در هیات وزیران به تصویب می‌رسد.

در آستانه یک هفته مانده تا پایان بهمن ماه و موعد واریز عیدی کارکنان، پیگیری در این رابطه نشان می‌دهد که هنوز توافق نهایی در مورد نحوه و میزان پرداخت صورت نگرفته، اما سناریو‌هایی متفاوت از گذشته مطرح است.

پیشنهاد عیدی دو میلیونی برای همه

طبق اطلاعات دریافتی ایسنا، با توجه به اینکه بر اساس محاسبات، مبلغ عیدی امسال یک میلیون و ۵۲۴ هزار تومان می‌شود، یک پیشنهاد این است که دولت این رقم را تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش داده و عیدی کارکنان دو میلیون تومان پرداخت شود.

عیدی به تناسب اعضای خانواده.

اما در سناریو دیگر عیدی کارکنان متفاوت بوده و رقم پرداختی برای افراد متاهل و دارای فرزند با افراد مجرد و بدون فرزند یکسان نیست.

پیشنهاد شده که به تمامی افراد همان رقم یک میلیون و ۵۲۴ هزار تومان تعلق گیرد؛ با این تفاوت که برای افراد متاهل، برای همسر تحت تکفل یک مبلغ ثابت و برای هر یک از فرزندان نیز تا نصف آن پرداخت شود.
تصویب عیدی متغیر محتمل است

بررسی‌ها از این حکایت دارد که تصویب سناریو دوم یعنی متغیر بودن مبلغ عیدی از احتمال بیشتری برخوردار است، اما مسایل خاص خود را نیز خواهد داشت.

اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری نحوه پرداخت عیدی کارکنان تعیین شده است و آیا دولت می‌تواند متفاوت از قانون نحوه محاسبه و پرداخت آن را تغییر دهد؟

یا اینکه اگر در یک خانواد هم مرد و هم زن کارمند دولت باشند پرداخت عیدی به آن‌ها چگونه خواهد بود؟ به نظر می‌رسد در این حالت فقط به هر یک که دیگری تحت تکفل او است عیدی به تناسب همسر و فرزند پرداخت شده و برای دیگری همان مبلغ یک میلیون و ۵۲۴ هزار تومان واریز شود.

پیشنهاد عیدی معادل یک ماه حقوق

در جریان تعیین ساز و کار عیدی کارکنان پیشنهاداتی هم در مورد پرداخت معادل یک ماه حقوق مطرح شده که از احتمال بسیار کمتری برخوردار است.

در حال این طرح‌ها در معرض چکش کاری قرار دارند، اما نتیجه نهایی هفته آینده و احتمالا در جلسه یکشنبه هیات دولت تصویب خواهد شد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.