عکس| گرد و خاک نصف ایران را گرفت

تصویر کنونی ماهواره ابر و خاک از ایران را ببینید.

تصویر ماهواره ای گردو خاک ایران

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.