ببینید: کارمند فدراسیون فوتبال خودش را مهمان‌دار جا زد!

در خبرها آمده بود یکی از کارمندان فدراسیون فوتبال در دوره پیش با لباس خدمه پرواز در سفر تیم بانوان حضور داشته است! خبری که سوژه کارتونی از محمدرضا میرشاه‌ولد شده است.

کارتون درباره فدراسیون فوتبال

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.