عکس| حمایت جالب مجریان مرد از مجریان زن تلویزیون

مجریان تلویزیون یک افغانستان برای همبستگی با بانوان همکارشان که نظر به دستور طالبان مجبورند صورت خود را بپوشانند، با ماسک مشکی برنامه‌شان را اجرا کردند.

در همین ارتباط:

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.