تصویری از مزار قربانیان ساختمان متروپل

مزار قربانیان حادثه متروپل آبادان را ببینید.

این مطالب را هم ببینید:

 مزار قربانیان ساختمان متروپل

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.