برنامه موساد و سیا برای ایرانیان دو تابعیتی!

وزیر امور خارجه درباره ایرانی‌های دو تابعیتی گفت: موساد و سیا به دنبال جذب این افراد هستند.

به گزارش تازه‌نیوز، نمایندگان عضو فراکسیون ایرانیان خارج از کشور دوشنبه ۳ مرداد در وزارت خارجه میهمان وزیر امور خارجه بودند و مسائل ایرانیان خارج از کشور را پیگیری کردند.

به نقل از همشهری آنلاین، امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در این جلسه به اقدامات وزارت خارجه در حوزه ایرانیان خارج از کشور پرداخت و گفت:  براساس آمار رسمی ۴ میلیون ایرانی و براساس آمار غیررسمی ۷ میلیون ایرانی خارج از کشور زندگی می‌کنند.

وی با بیان اینکه مشکلات این گروه از ایرانیان آسیب شناسی شده است، گفت: یکی از دغدغه‌های ایرانیان خارج از کشور تهیه کارت ملی است که با راه حلی مقرر شد ۲۳ نمایندگی در شهرهای پر جمعیت کار اولیه را انجام دهد و ظرف مدت ۱۵ روز ثبت احوال در داخل کشور کارت ملی آنها را صادر و به صورت فیزیکی ارسال کند.

امیرعبداللهیان با بیان اینکه برای ایرانیان خارج از کشور قانون جامع نداریم، گفت: در این قانون می‌توانیم مهم ترین مسئله این قشر از ایرانیان را در خصوص دو تابعیتی بودن حل کنیم.

وی تاکید کرد: موساد و سیا به دنبال جذب ایرانیان دو تابعیتی هستند، حتی این ایرانی ها نمی‌دانند که مورد سوءاستفاده سرویس های جاسوسی قرار گرفته اند.

وزیر امورخارجه کشور تاکید کرد: باید امید و پیوست به سرزمین مادری را در بین ایرانیان خارج از کشور ایجاد کنیم.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.