ببینید: فتح‌الله‌زاده مقابل کوهی از بدهی!

فتح‌الله‌زاده گفته هر چه بدهی است روی میز من‌ گذاشتند! ادعایی که سوژه کارتونی از محمدرضا میرشاه‌ولد شد.

کارتون درباره فتح‌الله‌زاده

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.