محکومیت قضایی وزیر جدید رئیسی چه شد؟

یک خبرنگار از حکم تجدیدنظر انفصال از خدمت صولت مرتضوی خبر داد.

به گزارش تازه‌نیوز، صبا آذرپیک، خبرنگار با بازنشر حکم تجدیدنظر صولت مرتضوی، وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای وزارت کار دولت سیزدهم، در توئیتر خود نوشت: تاریخ تجدیدنظر حکم انفصال از خدمت صولت مرتضوی را ببینید: دیروز ۲۶مهر.
وزیر پیشنهادی کار دولت رئیسی دیروز حکم ۵ سال انفصال خدمتش باطل شد تا امروز وزیر شود! در این آشفته‌وضعیت مملکت، ببینید چطور همه‌چیز را به استهزا گرفتند.

حکم تجدیدنظر صولت مرتضوی، حکم تجدیدنظر صولت مرتضوی،

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.