حجاب اختیاری باعث اختلال در نظم اجتماعی و عفت عمومی خواهد شد؟

محمد کوکب نوشت: طرفداران حجاب اجباری و اختیاری شواهد، قرائن و مستندات موید نظر خود را درباره اینکه آیا حجاب اختیاری باعث اختلال در نظم اجتماعی و عفت عمومی خواهد شد؟ ارایه دهند و از این راه به نتیجه مطلوب و منطقی برسند.

به گزارش تازه‌نیوز، اعتمادآنلاین نوشت: محمد کوکب تاملی بر یکی از یادداشت‌های عباس عبدی داشته و با طرح این سوال که «آیا حجاب اختیاری باعث اختلال در نظم اجتماعی و عفت عمومی خواهد شد؟» در روزنامه اعتماد نوشت: اخیرا آقای عباس عبدی در یادداشتی در روزنامه اعتماد با عنوان «حرام و جرم» به نقد حجاب اجباری پرداخته‌اند. مشار‌الیه با رد این گزاره که «هر فعل حرام شرعی مشهود را می‌توان به صرف حرام بودن جرم تلقی کرد و برای مرتکب آن مجازات تعیین نمود» اظهار داشته‌اند: «اصولا فلسفه قانون و به ویژه قانون جزا رعایت حلال و حرام نیست. فلسفه آن نظم اجتماعی و عفت عمومی است.» به این ترتیب ایشان افعالی را که شرع مقدس حرام دانسته ولی موجب برهم خوردن نظم اجتماعی و مخل عفت عمومی نیستند، از دایره شمول مجازات قانونی خارج ساخته و مقابله با آنها را از طریق شیوه‌های اخلاقی و به کمک نهاد دین، ممکن دانسته‌اند و با صراحت تمام تاکید کرده‌اند: «هر حرام و حتی حلالی (مثل ازدواج با اتباع خارجی) که نظم اجتماعی و عفت عمومی را مختل می‌کند، باید از نظر قانون منع شود.»

پس به قول اهل منطق در کبرای قضیه اختلافی نیست که پاره‌ای افعال حرام که نظم اجتماعی و عفت عمومی را مختل می‌سازند، باید مشمول مجازات قانونی گردند. اگر اختلافی هست در صغرای قضیه است که آیا حجاب اختیاری باعث اختلال در نظم اجتماعی و عفت عمومی خواهد شد یا خیر؟ البته به احتمال قریب به یقین پاسخ آقای عبدی به این سوال منفی است و از منظر ایشان آزادی پوشش زنان موجب سلب آرامش و تعادل روانی جامعه نخواهد شد. به نظر نگارنده، این موضوع می‌تواند محور گفت‌وگو و مباحثه میان طرفداران حجاب اجباری و اختیاری قرار گیرد و هر دو گروه شواهد، قرائن و مستندات موید نظر خود را ارایه دهند و از این راه به نتیجه مطلوب و منطقی در این حوزه نزدیک شوند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.