ارزش سهام عدالت امروز سه‌شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۱

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۴ بهمن ۱۴۰۱ به ۱۰ میلیون و ۳۵۶ هزار و ۵۹۶ تومان رسید.

به گزارش تازه‌نیوز، امروز سه شنبه (چهارم بهمن ۱۴۰۱)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۹ میلیون ۶۳۵ هزار و۶۷۷ تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با ۷۸۹۲ واحد کاهش در ارتفاع ۱.۶۴۶.۰۵۵ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۵۲۲.۹۹۴ واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس ۵۸۲۶ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۶۰۵۶ هزار میلیارد تومان قرار داد.

بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار شتران،شستا،وبملت،شپنا،میدکو،شبندر و وپاسار بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بپاس،وسپهر،فزر،غصینو،شراز،هرمز،دی شاخص بازار فرابورس است. برخی نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۴ بهمن ۱۴۰۱

نام شرکت سهامیقیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار
فارس۹۳۹۱۱۶۸
شگویا۱۱۹۳۴۹
شاوان۲۰۸۰۵
دانا۳۲۲۴۵
بنیرو۳۰۵۳
رمپنا۱۱۷۶۱۴۳
اخابر۷۷۲۲۴۴
کگل۸۶۴۱۰۷
حکشتی‌۲۷۵۶۸۰
فولاد۶۲۱۲۵۲۰
فولاژ۱۱۱۱۴۸
فخوز۳۱۱۱۱۶
ساراب۲۵۶۱۹
ورنا۷۱۸۳
حپترو۳۷۳۹۱
کچاد۱۱۸۳۲۳۷
وپست۵۸۶۱۶
مارون۱۸۱۵۰۴۹
شپنا۷۵۳۴۱۶
شتران۴۲۱۲۶۰۰
شبندر۹۱۵۹۳۰
بسویچ۴۶۶۹
وبملت۳۴۵۳۰۵
وبصادر۱۹۲۱۴۲۷
خاور۳۶۰۴۲۰
وتجارت۱۷۴۱۸۲۲
فایرا۶۴۶۳۲
شراز۱۴۵۶۴
جم۳۷۳۷۴۲
فملی۷۷۸۱۸۴۰
سدشت۳۴۰۱۸
بفجر۲۱۰۱۳۸
وتوصا۸۲۱۱۲
شبریز۱۶۶۶۴۱
خساپا۲۵۱۳۶
لکما۱۱۳۲۲
بترانس۲۳۷۳

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۴ بهمن ۱۴۰۱

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (چهارم بهمن ۱۴۰۱) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به۱۰ میلیون و ۳۵۶ هزار و ۵۹۶ تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامیقیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار
فارس۹۳۹۲۲۹۲
شگویا۱۱۹۳۴۷
شاوان۲۰۸۰۴
دانا۳۲۲۱۶
بنیرو۳۰۵۳
رمپنا۱۱۷۶۱۳۷
اخابر۷۷۲۲۳۹
کگل۸۶۴۱۰۴
حکشتی‌۲۷۵۶۷۸
فولاد۶۲۱۲۵۲۰
فولاژ۱۱۱۱۷۳
فخوز۳۱۱۲۹۶
ساراب۲۵۶۱۳
ورنا۷۱۸۳
حپترو۳۷۳۹۱
کچاد۱۱۸۳۱۸۱
وپست۵۸۶۱۶
مارون۱۸۱۵۰۴۷
شپنا۷۵۳۱۰۰۸
شتران۴۲۱۲۰۹۰
شبندر۹۱۵۹۱۲
بسویچ۴۶۶۹
وبملت۳۴۵۲۹۹
وبصادر۱۹۲۱۴۰۰
خودرو۳۱۳۴۷
وتجارت۱۷۴۱۷۸۸
فایرا۶۴۶۳۱
شراز۱۴۵۶۴
جم۳۷۳۷۴۱
فملی۷۷۸۱۴۷۳
سدشت۳۴۰۱۸
بفجر۲۱۰۱۳۸
وتوصا۸۲۱۱۲
شبریز۱۶۶۶۱۵
خساپا۲۵۱۳۹
لکما۱۱۳۲۲
بترانس۲۳۷۳
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.