ارزش سهام عدالت امروز سه‌شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۱

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۴ بهمن ۱۴۰۱ به ۱۰ میلیون و ۳۵۶ هزار و ۵۹۶ تومان رسید.

به گزارش تازه‌نیوز، امروز سه شنبه (چهارم بهمن ۱۴۰۱)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۹ میلیون ۶۳۵ هزار و۶۷۷ تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با ۷۸۹۲ واحد کاهش در ارتفاع ۱.۶۴۶.۰۵۵ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۵۲۲.۹۹۴ واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس ۵۸۲۶ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۶۰۵۶ هزار میلیارد تومان قرار داد.

بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار شتران،شستا،وبملت،شپنا،میدکو،شبندر و وپاسار بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بپاس،وسپهر،فزر،غصینو،شراز،هرمز،دی شاخص بازار فرابورس است. برخی نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۴ بهمن ۱۴۰۱

نام شرکت سهامی قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار
فارس ۹۳۹ ۱۱۶۸
شگویا ۱۱۹۳ ۴۹
شاوان ۲۰۸۰ ۵
دانا ۳۲۲ ۴۵
بنیرو ۳۰۵ ۳
رمپنا ۱۱۷۶ ۱۴۳
اخابر ۷۷۲ ۲۴۴
کگل ۸۶۴ ۱۰۷
حکشتی‌ ۲۷۵۶ ۸۰
فولاد ۶۲۱ ۲۵۲۰
فولاژ ۱۱۱۱ ۴۸
فخوز ۳۱۱ ۱۱۶
ساراب ۲۵۶۱ ۹
ورنا ۷۱۸ ۳
حپترو ۳۷۳۹ ۱
کچاد ۱۱۸۳ ۲۳۷
وپست ۵۸۶ ۱۶
مارون ۱۸۱۵۰ ۴۹
شپنا ۷۵۳ ۴۱۶
شتران ۴۲۱ ۲۶۰۰
شبندر ۹۱۵ ۹۳۰
بسویچ ۴۶۶ ۹
وبملت ۳۴۵ ۳۰۵
وبصادر ۱۹۲ ۱۴۲۷
خاور ۳۶۰ ۴۲۰
وتجارت ۱۷۴ ۱۸۲۲
فایرا ۶۴۶ ۳۲
شراز ۱۴۵۶ ۴
جم ۳۷۳۷ ۴۲
فملی ۷۷۸ ۱۸۴۰
سدشت ۳۴۰۱ ۸
بفجر ۲۱۰۱ ۳۸
وتوصا ۸۲۱ ۱۲
شبریز ۱۶۶۶ ۴۱
خساپا ۲۵۱ ۳۶
لکما ۱۱۳ ۲۲
بترانس ۲۳۷ ۳

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۴ بهمن ۱۴۰۱

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (چهارم بهمن ۱۴۰۱) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به۱۰ میلیون و ۳۵۶ هزار و ۵۹۶ تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار
فارس ۹۳۹ ۲۲۹۲
شگویا ۱۱۹۳ ۴۷
شاوان ۲۰۸۰ ۴
دانا ۳۲۲ ۱۶
بنیرو ۳۰۵ ۳
رمپنا ۱۱۷۶ ۱۳۷
اخابر ۷۷۲ ۲۳۹
کگل ۸۶۴ ۱۰۴
حکشتی‌ ۲۷۵۶ ۷۸
فولاد ۶۲۱ ۲۵۲۰
فولاژ ۱۱۱۱ ۷۳
فخوز ۳۱۱ ۲۹۶
ساراب ۲۵۶۱ ۳
ورنا ۷۱۸ ۳
حپترو ۳۷۳۹ ۱
کچاد ۱۱۸۳ ۱۸۱
وپست ۵۸۶ ۱۶
مارون ۱۸۱۵۰ ۴۷
شپنا ۷۵۳ ۱۰۰۸
شتران ۴۲۱ ۲۰۹۰
شبندر ۹۱۵ ۹۱۲
بسویچ ۴۶۶ ۹
وبملت ۳۴۵ ۲۹۹
وبصادر ۱۹۲ ۱۴۰۰
خودرو ۳۱۳ ۴۷
وتجارت ۱۷۴ ۱۷۸۸
فایرا ۶۴۶ ۳۱
شراز ۱۴۵۶ ۴
جم ۳۷۳۷ ۴۱
فملی ۷۷۸ ۱۴۷۳
سدشت ۳۴۰۱ ۸
بفجر ۲۱۰۱ ۳۸
وتوصا ۸۲۱ ۱۲
شبریز ۱۶۶۶ ۱۵
خساپا ۲۵۱ ۳۹
لکما ۱۱۳ ۲۲
بترانس ۲۳۷ ۳
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.