ببینید: ارزپاشی نجومی رئیس بانک مرکزی!

محمدرضا ثقفی، کارتونیست در هم‌میهن از سیاست ارزپاشی و توزیع رانت محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی انتقاد کرده است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.