تعلیق عضویت روسیه در اف‌ای‌تی‌اف به بهانه عملیات ویژه نظامی در اوکراین

کارگروه اقدام مالی “اف‌ای تی اف” روز جمعه عضویت روسیه را به بهانه عملیات ویژه نظامی در اوکراین، تعلیق کرد.

به گزارش تازه‌نیوز، گروه مستقر در پاریس در بیانیه ای، اقدام‌های فدراسیون روسیه را به صورت غیرقابل قبول، مخالف اصول بنیادین اف‌ای تی اف به منظور افزایش و تقویت امنیت، ایمنی و یکپارچگی سامانه مالی جهان دانست.

به نقل از ایران،فدراسیون روسیه همچنان در برابر تعهداتش برای اجرای تدابیر و معیار‌های این گروه، مسئول است و باید به رعایت و اجرای تعهدات مالی خود ادامه دهد.
سرویس نظارت مالی فدرال روسیه، این تصمیم اف‌ای تی اف را بی بنیاد و فراتر از اختیارات این گروه دانست.
این مطالب را هم ببینید:
به گزارش خبرگزاری رویترز؛ نهاد نظارت بر جرائم مالی جهان “اف‌ای تی اف” روز جمعه نام آفریقای جنوبی و نیجریه را به فهرست خاکستری کشور‌های تحت نظارت ویژه برای رعایت تدابیر جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم افزود.
کارگروه اقدام مالی “اف‌ای تی اف” مستقر در پاریس، یک سازمان بین دولتی مامور مبارزه با پولشویی و تامین مالی گروه‌های تروریستی با تعیین معیار‌های جهانی و بررسی رعایت این مقررات توسط کشورها، اعلان کرده که پس از بررسی، این ۲ کشور را به فهرست خاکستری خود افزوده است.
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.