انتقاد شدید بازنشستگان کارگری از وام ۲۰میلیون تومانی!

بازنشستگان کارگری می‌گویند: پرداخت وام بیست میلیون تومانی با دشواری بسیار همراه است.

در حالیکه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از ضرورت پرداخت ماهانه و مرتبِ وام بازنشستگان کارگری سخن می‌گوید، بازنشستگان از شرایط سخت دریافت وام انتقاد دارند.

داشتن دو فرزند تحت تکفل، نگرفتن وام در هیچ یک از بازه‌های زمانی قبلی و داشتن سیم کارتِ به نام، از شرایطی‌ست که بازنشستگان معمولاً دارای آن نیستند و از صف وام جا می‌مانند.

به نقل از ایلنا، در حالی تبلیغات برای وام توسط سازمان صورت می‌گیرد که به گفته‌ی رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران، چهار ماه از سال گذشته اما در این مدت فقط به ۴۸۰۰ نفر وام ۲۰ میلیونی داده شده است.

دهقان کیا می‌گوید: سال گذشته به ۴۵ هزار نفر از بازنشستگان تهران وام پرداخت شد اما در سال جاری که ماه چهارم در حال پایان است تاکنون به ۴۸۰۰ نفر وام پرداخت شده است که در این زمینه شاهد عقب افتادگی سازمان هستیم.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.