سازمان اوقاف منحل می‌شود؟

سازمان اوقاف و امور خیریه که در حال حاضر زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، یحتمل با یک نهاد حاکمیتی ادغام می‌شود.

به گزارش سرویس خبر ویژه تازه نیوز، شنیده‌ها حاکی است احتمال ادغام سازمان اوقاف و امور خیریه با سازمان تبلیغات اسلامی قوت گرفته است.
حجت الاسلام سید مهدی خاموشی، رئیس فعلی اوقاف کشور در آستانه بازنشستگی قرار دارد و در عین حال پیشنهاد شده است که این سازمان با سازمان تبلیغات ادغام شده و ریاست آن به حجت الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات واگذار شود.

ظاهرا قمی در حال تهیه برنامه پیشنهادی برای مدیریت احتمالی این سازمان پس از ادغام است.

حکم رییس اوقاف را رهبر انقلاب صادر می‌کند و با توجه به حاکمیتی بودن نهاد دوم، این ادغام دور از ذهن نیست.

رییس سازمان تبلیغات

 

سازما اوقاف چه وظایفی دارد؟

آنطور که در سایت این مجموعه نوشته شده، سیاست گذاری جهت تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی کشور، سیاست گذاری در جهت افزایش بهره وری موقوفات، نظارت بر عمل امینانه در وقف، سیاست گذاری در امر ترویج فرهنگ وقف و ورود به عرصه های نوین آن، سیاست گذاری جهت اداره امور موقوفات عام (فاقدمتولی)، اماکن مذهبی اسلامی (به استثناء مساجد و مدارس دینی و تکایا) و مؤسسات خیریه، نظارت بر اجرای صحیح نیات واقفین، تعامل سازنده و برقراری ارتباط مؤثر با قوای سه گانه، سایر تشکیلات و نهادهای فرهنگی کشور، سیاست گذاری، راهبری و نظارت بر وظایف و مأموریتهای سازمان دراموراقتصادی، اوقافی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، ثبتی و عمرانی موقوفات، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی و… از جمله وظایف اصلی این نهاد است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.