جدول پخش مدرسه تلویزیونی پنجشنبه ۲۷ شهریور

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز پنجشنبه ۲۷ شهریور ۹۹ اعلام شد.

به گزارش تازه‌نیوز و به نقل از باشگاه خبرنگاران، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش آموزان برای روز پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه ۹۹ اعلام شد.

 

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ دانش فنی پایه ۱۰ رشته تربیت بدنی

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه ۱۱ رشته شبکه و نرم افزار

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ دانش فنی پایه ۱۲ رشته شبکه و‌نرم افزار

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ کاربرد فناوری نوین پایه ۱۱ مشترک شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ ارتباط موثر پایه ۱۲ رشته خدمات

 

دوره ابتدایی:

ساعت ۱۰.۴۵ تا ۱۱.۱۰ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱.۱۰ تا ۱۱.۳۵ فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۵ تا ۱۲ بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۲۵ فارسی و‌نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲.۲۵ تا ۱۲.۵۰ علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

ساعت ۱۳.۱۵ تا ۱۳.۴۵ فارسی و نگارش پایه ششم

 

متوسطه اول:

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ عربی پایه هفتم( درس اول)

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ عربی پایه هشتم ( درس اول)

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶عربی پایه نهم ( درس اول)

 

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران. موضوع: چرخه تدریس مجازی ، از تئوری تا عمل

 

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ آمادگی دفاعی پایه دهم مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰کارگاه کارآفرینی و تولید پایه یازدهم مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ عربی زبان قرآن ۳ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ درس ریاضی ۲ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ ریاضی ۳ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

 

شبکه چهار:

ساعت ۷.۳۰ درس علوم وفنون ادبی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸ تاریخ ۲ پایه ۱۱ ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

ساعت ۸.۳۰ نگارش ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته‌ها.

ساعت ۱۰.۱۵ درس علوم وفنون ادبی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت ۱۰.۴۵ درس علوم وفنون ادبی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت ۱۱.۱۵ درس زبان خارجی ۲ پایه ۱۱ مشترک تمامی رشته ها .

ساعت ۱۱.۴۵ درس هندسه ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۲.۱۵درس هندسه ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۲.۴۵ درس ریاضی آمار ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت ۱۳.۱۵ درس هندسه ۳ پایه ۱۲ ریاضی فیزیک.

 

شبکه معارف:

ساعت ۱۵ عربی زبان قران ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت ۱۵.۳۰ عربی زبان قران ۱ پایه ۱۰ رشته علوم معارف اسلامی.

ساعت ۱۶ درس عربی زبان قران ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت ۱۶.۳۰ عربی زبان قران ۴ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی.

مطالب مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.