پول‌پاشی‌های دولت آمریکا برای مسیح علی‌نژاد؟

یکی از چهره‌های اپوزیسیون خارج از کشور، گفت: مسیح علینژاد به اسم مبارزه، تجارت راه انداخته است؛ او از طریق پروژه‌های مختلف بودجه‌های هنگفتی را از آمریکایی‌ها دریافت کرده است!

به گزارش تازه‌نیوز، یکی از چهره‌های اپوزیسیون فاش کرد که علینژاد با پول پاشی‌های دولت آمریکا لشگری توئیتری راه انداخته تا اپوزیسیون مخالف خود را حذف کند.

این چهره اپوزیسیون عنوان داشت: علینژاد با پول پاشی‌های دولت آمریکا لشگری توئیتری راه انداخته تا اپوزیسیون مخالف خود را حذف کند.

وی ادامه داد: فیدل کاسترو اینقدر در معرض ترور نبوده که پروژه ترور‌های مختلف را برای علینژاد سناریوسازی می‌کنند!

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.