تصاویری از خیابان‌های خونین کرمان که طاقت دیدن آن را ندارید

تصاویری از حمله تروریستی دیروز کرمان را مشاهده می‌کنید.

حمله تروریستی کرمان

حمله تروریستی کرمان حمله تروریستی کرمان حمله تروریستی کرمان حمله تروریستی کرمانحمله تروریستی کرمان

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.