غوغای عشقی علیه بانک مرکزی در آنتن زنده +ویدئو

عشقی، رئیس سازمان بورس گفت: گر بدون تعارف صحبت بکنیم، تصمیماتی که در دستگاه‌های مختلف گرفته می‌شود، بدون درنظر گرفتن اثرات آن تصمیم بر سایر بخش‌هاست.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.