ببینید: مبارزه با فساد در ایران که در دنیا بی‌نظیر است!

در پی افشای پرونده بزرگ فساد در فوتبال فقط چند مدیر برنامه ۲۰ روز تعلیق شدند! موضوعی که سوژه کارتون امروز محمدرضا میرشاه‌ولد شد.

مبارزه با فساد

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.