وضعیت کنونی پیامد حضور نیروهای نظامی در سیاست است!

یک فعال سیاسی گفت: وضعیت کنونی پیامد حضور نیروهای نظامی در عرصه سیاسی است.

به گزارش تازه‌نیوز، صوفی، فعال سیاسی اصبلح‌طلب در گفت‌وگویی اظهار کرد:

*پیامد حضور نیرو‌های نظامی در عرصه سیاسی، چیزی غیر از این نمی‌تواند باشد. نیرو‌های مسلح مگرچگونه آموزش می‌بینند؟ آن‌ها برای دفاع از مرز‌ها تربیت می‌شوند و هر کسی که در مقابل آن‌ها قرار بگیرد دشمن است. در عرصه سیاسی هم این‌ها غیر از این معنا ندارد.

*احزاب دیگر معنایی ندارد و هرکس در مقابل اراده آن‌ها قرار بگیرد دشمن است و به هر شکلی که می‌شود باید او را نابود کرد. از دید آن‌ها الان مردم هم دشمن هستند، چرا که باب میلشان عمل نمی‌کنند و به این مجلس فرمایشی، مشروعیت نمی‌بخشند. این دشمن تحت عناوین مختلف باید تحقیر شود. از حجاب گرفته تا سرکوب اعتراضات و انتساب به دشمنان بیگانه.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.