ببینید: پرداخت رشوه به داوران وارد فاز جدیدی شد!

در خبرها آمده بود درون کیف ابزار داوری برخی داوران سکه گذاشته بوده‌اند تا آن‌ها را تطمیع کنند!

رشوه در فوتبال

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.