3500 نفر از مخالفان رئیس‌جمهور بازداشت شدند!

حدود 3500 تظاهرکننده در خلال تظاهرات اعتراض آمیزی که توسط ناوالنی برگزار گردید، در روسیه بازداشت شدند.

به گزارش تازه نیوز، نشریه معتبر لارپوبلیکا چاپ ایتالیا از بازداشت حدود 3500 نفر در روسیه در اعتراضاتی که در حمایت از ناوالنی برگزار شد، خبر داد؛ رقمی رکوردشکن.

روز گذشته حدود 3500 تظاهرکننده در خلال تظاهرات اعتراض آمیزی که توسط ناوالنی برگزار گردید، در روسیه بازداشت شدند. این بالاترین رقم در تاریخ روسیۀ مدرن به شمار می آید که نشان از آن دارد که مقامات یک ذره نیز تسلیم نخواهند شد به ویژه در آستانۀ برگزاری انتخابات پارلمانی که قرار است در ماه سپتامبر برگزار شود.

تظاهرات مزبور بدون مجوز بوده و در همه جا به بازداشت تظاهرکنندگان و آن هم اغلب به شکل خشونت آمیز منجر شد. البته اغلب آنها آزاد شدند لیکن به لطف قوانین محدودکننده ای که اواخر سال 2020 به تصویب رسیدند، کمیته تحقیقاتی روسیه چندین پروندۀ کیفری به ویژه در مورد استفاده از خشونت در قبال نیروهای پلیس گشود.

البته کرملین حجم این تظاهرات را اندک نشان داد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی پوتین سفارت آمریکا در مسکو را که مانع از شرکت هموطنانش در این تظاهرات نشده بود، مورد انتقاد قرارداد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.