ویرایش ژن انسان با کمک لوله کش و نانوا

محققان می‌گویند برای ویرایش ژنتیک باید از غیر دانشمندان نظیر لوله کش‌ها و نانوایان هم مشاوره گرفت.

به گزارش تازه نیوز، محققان حوزه ژنتیک اعلام کرده‌اند که پیامد فناوری ویرایش ژن انسان بسیار عمیق است، بنابراین باید از افرادی که در مشاغل غیر علمی هستند نیز کمک گرفته شود.

به این ترتیب آنها معتقدند که باید از غیر دانشمندان نظیر لوله کش‌ها و نانوایان هم مشاوره گرفت. امابیم آن می‌رود که روش‌های تعریف شده ویرایش ژن باعث نقص ژنتیکی و ضعیف‌تر شدن انسان شود.

البته سال گذشته محقق چینی به دلیل ایجاد نوزادان تغییر یافته ژنتیکی به زندان افتاد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.