نتایج جالب نظرسنجی از مردان و زنان متاهل درباره حجاب!

11درصد مردان متاهل و 8 درصد زنان متاهل در نظرسنجی یک سازمان معتبر، مخالف صددرصدی حجاب در کشور هستند!

به گزارش تازه نیوز، نتایج 2 نظرسنجی صورت گرفته در سال 98 و یک نظرسنجی انجام شده در مهر 99 از سوی یک نهاد حاکمیتی و به صورت تلفنی با جامعه آماری 3 هزار نفر حاکی است که 5/2 درصد از پاسخ دهندگان مخالف جامعه دینی هستند.

54 درصد از پاسخ‌ دهندگان معتقدند که کشور به سمت رشد علمی حرکت می کند و سبب قدرتمندی نظام می‌شود. 30.7 درصد معتقدند که تا حدی قدرتمند می‌شود. 3.7 آن را بسیار ضعیف و 11.6 آینده را بسیار ضعیف‌تر از اکنون می‌دانند.

همچنین میزان موافقت با قانون حجاب توسط زن مجرد 9 درصد بسیار مخالف، 22 درصد تا حدی مخالف،‌ 18 درصد تا حدی موافق و 51 درصد بسیار موافق بوده‌اند.

میزان موافقت با قانون حجاب از سوی مردان متاهل 11 درصد بسیار مخالف، 16 درصد تا حدی مخالف، 19 درصد تا حدی موافق و 55 درصد بسیار موافق است. از سوی زنان متاهل نیز 8 درصد بسیار مخالف، 10 درصد تا حدی مخالف‌، ‌14 درصد تا حدی موافق و 68 درصد بسیار موافق بوده است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.