ببینید: این مرد چینی، بروسلی زمانه است!

استاد کونگ فو؛ هوآن های و حرکات فوق العاده‌ای که با دستان قدرتمندش انجام می‌دهد، خبرساز شده و او را بروسلی جدید لقب داده است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.