ببینید: تفاوت ما و مسئولین در استفاده از شناسنامه!

کارتون انتخاباتی پیام پورفلاح را می‌بینید، با توجه به مدارک موردنیاز برای ثبت نام انتخابات در مقابل مدارکی که برای دریافت وام لازم است!

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.