جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه ۱۴ مهر

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای دوشنبه، ۱۴ مهر در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.

به گزارش تازه‌نیوز و به نقل از باشگاه خبرنگاران، آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی را برای دوشنبه، ۱۴ مهر مشخص کرد، مدرسه تلویزیونی در کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف است و آن‌ها می‌توانند از ظرفیت موجود برای آموزش و تقویت دانسته‌های خود بهره بگیرند.

جدول پخش آموزش‌ها در شبکه آموزش، شبکه چهار و شبکه قرآن  برای مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم به قرار زیر است:

شبکه ‌آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنیساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش:

کارگاه خوشنویسی/جلسه دوم – شاخه کاردانش و فنی و حرفه ایساعت٨ تا ٨:٣٠
طراحی ،مدل سازی،دوخت دامن / پابه ۱۰ /فنی و حرفه ایساعت٨:٣٠ تا٩
درس دانش فنی تخصصی – پایه ۱۲ – رشته شبکه و نرم افزار رایانه-شاخه فنی وحرفه ایساعت ۹تا۹:۳۰
  دانش فنی پایه – پایه ۱۰ -رشته الکترونیک -شاخه فنی وحرفه ایساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
خط در گرافیک – رشته گرافیک – پایه۱۲ – شاخه فنی و حرفه ایساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰

پایه ابتدایی:

  علوم تجربی و تفکر پایه اولساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
 بازی و ریاضی پایه دومساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
 بازی و ریاضی پایه سومساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰
  فارسی و نگارش پایه چهارمساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰
  بازی و ریاضی پایه پنجمساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰
  بازی و ریاضی پایه ششمساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰

متوسطه اول:

مطالعات اجتماعی /انجام فعالیت های درس ۱ تا ۴ پایه هفتمساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
 مطالعات و مهارت های اجتماعی/انجام فعالیت های درسی ۱تا ۴ پایه هشتمساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠
 مطالعات و مهارت های اجتماعی/درس ۴( آب فراوان ، هوای پاک) پایه نهمساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

دوره آموزش مجازی متوسطه :

 تولید محتوای الکترونیک- آموزش نرم افزار فشرده سازیساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :

متوسطه دوم :

عربی و زبان قرآنی ۱ – پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت ١۶:٣٠ تا١٧
عربی و زبان قرآنی۲ – پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
عربی و زبان قرآنی ۳ – پایه ۱۲-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیکساعت ١٧:٣٠ تا١٨
 ریاضی / ترکیب توابع – پایه۱۲ -رشته علوم تجربی ساعت ٢٠تا٢:٢۵
ریاضی/درس معادلات گویا و گنگ – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠

شبکه ۴

درس علوم وفنون ادبی۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.ساعت۷:۳۰
درس جغرافیای۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.ساعت۸
درس منطق پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامیساعت۸:۳۰
درس فارسی۳ پایه۱۲ مشترک تمامی رشته هاساعت۱۰:۱۵
درس انسان ومحیط زیست پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.ساعت۱۰:۴۵
درس فارسی۳پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها.ساعت۱۱:۱۵
درس سلامت وبهداشت پایه۱۲مشترک تمام رشته هاساعت۱۱:۴۵
درس جغرافیای۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانیساعت۱۲:۱۵
درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک.ساعت۱۲:۴۵
درس مدیریت خانواده وسبک زندگی پایه۱۲مشترک تمام رشته هاساعت۱۳:۱۵

شبکه قرآن و معارف

ساعت۱۵درس دین وزندگی۱ پایه۱۰رشته ریاضی و تجربی.
ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ اسلام۱و۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۶درس تحلیل فرهنگی پایه ۱۱رشته علوم ومعارف .
ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قران۸درس اول.
متوسطه دوره اول

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.