قرار بود با سواد شویم…

آیا در فرایند آموزشی کشور، ما با سواد شده‌ایم؟

به گزارش تازه‌نیوز، شیوه «آموزش» و «پروش» در کشور ما تقریبا مورد نقد همه است اما گویا قرار نیست تغییرات چندانی در این شیوه مرسوم و بی فایده مشاهده شود…

 

یک عمر صبح زود بیدار شدیم و لباس فرم پوشیدیم. صبحانه خورده و نخورده، خواب و بیدار، خوشحال و ناراحت، با ذوق یا به زور، راه افتادیم به سمت مدرسه…
قرار بود با سواد شویم…

روی نیمکت نشستیم، صدای حرکت گچ روی تخته ی سبز رنگی که می گفتند سیاه است را شنیدیم، با زنگ تفریح نفس راحت کشیدیم و زنگ آخر که می خورد مثل پرنده که در قفسش باز می شود از خوشحالی پرواز کردیم…
قرار بود با سواد شویم…
بند دوم انگشت اشاره مان را زیر فشار قلم له کردیم و مشق نوشتیم،‌ به ما دیکته گفتند تا درست بنویسیم…
گفتند از روی غلط هایت بنویس تا یاد بگیری، ما نوشتیم و یاد گرفتیم…
قرار بود با سواد شویم…

از شعر، از گذشته های دور، از مناطق حاصل خیز، از جامعه، از فیثاغورث، از قانون جاذبه، از جدول مندلیف گفتند ، تا ما همه چیز را یاد بگیریم…
استرس و نگرانی… شب بیداری و تارک دنیا شدن. کنکور شوخی نداشت، باید دانشجو می شدیم.
قرار بود با سواد شویم…
دانشگاه، جزوه، کتاب، امتحان و نمره… تمام شد. تبریک حالا ما دیگر با سواد شدیم!

فقط می خواهم چند سوال بپرسم…
ما چقدر سواد رفتار اجتماعی داریم؟
ما چقدر سواد فرهنگی داریم؟
ما چقدر سواد رابطه داریم؟
ما چقدر سواد دوست داشتن داریم؟
ما چقدر سواد انسانیت داریم؟
ما چقدر سواد زندگی داریم؟
قرار بود با سواد شویم …

 

حسین حائریان

مطالب مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.