مرور برچسب

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

جزئیات توافق ایران و آژانس

یکی از موضوعات فی‌مابین ایران و آژانس که در دو سفر شهریورماه و آذرماه گروسی به تهران مطرح شده بود با ابتکار عمل…
بارگذاری مطالب بیشتر