مرور برچسب

بهرام عین‌اللهی

ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو حذف شد

بهرام عین اللهی وزیر بهداشت با بیان ابن‌که ارز ترجیحی دارو در سال جاری حذف شده است؛ گفت: در سال جاری در موضوع دارو،…
بارگذاری مطالب بیشتر