مرور برچسب

علی شمخانی

گلایه واعظی از شمخانی

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: رئیس دولت، رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور است و دبیرخانه این شورا باید با رئیسش هماهنگ…

قیام شمخانی علیه روحانی؟

شمخانی در بخشی از این مصاحبه می‌گوید: متاسفانه دولت‌هایی که در طول بیست سال گذشته در کشور ما زمام امور اجرایی را در…