مرور برچسب

محسن هاشمی

محسن هاشمی حرفش را پس گرفت

رییس شورای شهر تهران که دو سال پیش اعلام کرده بود که نتوانسته ایم دو متر هم مترو بسازیم که حالا حرفم را پس می گیرم.
بارگذاری مطالب بیشتر