مرور برچسب

محمدرضا شجریان

محمدرضا شجریان در کما است

بهلولی، عضو تیم پزشکی شجریان گفت: میزان هوشیاری استاد محمدرضا شجریان به عدد ۵ رسیده است و او در حال حاضر در کما به…