ارزش سهام عدالت امروز چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۱

با صعود شاخص کل بازار بورس، ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۱۸ آبان ۱۴۰۱ به ۸ میلیون۸۵۸ هزار و۹۸۲ تومان رسید.

به گزارش تازه‌نیوز، امروز چهارشنبه (۱۸ آبان ۱۴۰۱)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۸ میلیون۲۵۹ هزار و۵۹۶تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با۶۶۰۵ واحد افزایش در ارتفاع ۱.۴۱۴.۳۳۸ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۳۹۷.۵۶۶ واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس۵۳۹۱ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۵۲۳۵ هزار میلیارد تومان قرار داد.

بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار کچاد،رمپنا،شتران،پارسان،کگل،شبریز و شبندر بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس آریا،غصینو،کزغال،کوثر،شراز،ارفع و شگویا بر شاخص بازار فرابورس است. برخی نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

وضعیت سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی تا ۱۸ آبان

نام شرکت سهامی قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار
فارس ۷۰۰ ۱۱۶۸
شگویا ۹۶۲ ۴۹
شاوان ۲۲۰۱ ۵
دانا ۲۲۱ ۴۵
بنیرو ۲۷۱ ۳
رمپنا ۱۴۱۲ ۱۴۳
اخابر ۵۷۵ ۲۴۴
کگل ۸۲۶ ۱۰۷
حکشتی‌ ۲۲۹۵ ۸۰
فولاد ۵۱۵ ۲۵۲۰
فولاژ ۷۳۹ ۴۸
فخوز ۲۳۷ ۱۱۶
ساراب ۱۷۷۷ ۹
ورنا ۵۲۵ ۳
حپترو ۳۰۶۱ ۱
کچاد ۹۷۸ ۲۳۷
وپست ۴۴۶ ۱۶
مارون ۱۷۸۹۰ ۴۹
شپنا ۷۱۸ ۴۱۶
شتران ۳۶۶ ۲۶۰۰
شبندر ۹۶۳ ۹۳۰
بسویچ ۳۴۰ ۹
وبملت ۲۹۶ ۳۰۵
وبصادر ۱۴۳ ۱۴۲۷
خاور ۲۰۴ ۴۲۰
وتجارت ۱۴۷ ۱۸۲۲
فایرا ۱۶۹۹ ۳۲
شراز ۱۲۸۲ ۴
جم ۳۲۷۵ ۴۲
فملی ۵۹۸ ۱۸۴۰
سدشت ۲۴۲۴ ۸
بفجر ۱۶۳۸ ۳۸
وتوصا ۶۹۸ ۱۲
شبریز ۱۶۷۸ ۴۱
خساپا ۱۹۴ ۳۶
لکما ۶۶ ۲۲
بترانس ۱۸۹ ۳

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۸ آبان ۱۴۰۱

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۸ آبان ۱۴۰۱) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۸ میلیون و۸۵۸ هزار و۹۸۲ تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار
فارس ۷۰۰ ۲۲۹۲
شگویا ۹۶۲ ۴۷
شاوان ۲۲۰۱ ۴
دانا ۲۲۱ ۱۶
بنیرو ۲۷۱ ۳
رمپنا ۱۴۱۲ ۱۳۷
اخابر ۵۷۵ ۲۳۹
کگل ۸۲۶ ۱۰۴
حکشتی‌ ۲۲۹۵ ۷۸
فولاد ۵۱۵ ۲۵۲۰
فولاژ ۷۳۹ ۷۳
فخوز ۲۳۷ ۲۹۶
ساراب ۱۷۷۷ ۹
ورنا ۵۲۵ ۳
حپترو ۳۰۶۱ ۱
کچاد ۹۷۸ ۱۸۱
وپست ۴۴۶ ۱۶
مارون ۱۷۸۹۰ ۴۷
شپنا ۷۱۸ ۱۰۰۸
شتران ۳۶۶ ۲۰۹۰
شبندر ۹۶۳ ۹۱۲
بسویچ ۳۴۰ ۹
وبملت ۲۹۶ ۲۹۹
وبصادر ۱۴۳ ۱۴۰۰
خودرو ۲۲۱ ۴۷
وتجارت ۱۴۷ ۱۷۸۸
فایرا ۱۶۹۹ ۳۱
شراز ۱۲۸۲ ۴
جم ۳۲۷۵ ۴۱
فملی ۵۹۸ ۱۴۷۳
سدشت ۲۴۲۴ ۸
بفجر ۱۶۳۸ ۳۸
وتوصا ۶۹۸ ۱۲
شبریز ۱۶۷۸ ۱۵
خساپا ۱۹۴ ۳۹
لکما ۶۶ ۲۲
بترانس ۱۸۹ ۳
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.