ویدئوی خداحافظی یک خانواده زیر آوار زلزله ترکیه!

در شهر زلزله زده قهرمان‌ ماراش ترکیه، خانواده ای که زیر آوار مانده و امیدی به نجات نداشتند، ویدیو خداحافظی خود را ضبط کرده و به بستگان خود فرستادند. از سرنوشت این خانواده اطلاعی در دست نیست.

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.