صندوق‌های بازنشستگی در حال غرق شدن است!

در حالی‌که قدرت خرید بازنشستگان نسبت به یک دهه گذشته حدود ۱۸۷ درصد کاهش یافته؛ همسان سازی حقوق آنها نیز نمی‌تواند شکاف بین درآمد و هزینه بازنشستگان را تأمین کند.

به گزارش تازه‌نیوز، بررسی‌ها نشان می‌دهد صندوق‌های بازنشستگی در باتلاق ناترازی در حال غرق شدن هستند، بطوریکه جشم انداز غبارآلودی برای بازنشستگان نوید می‌دهد.

به گفته دولت با وجود آنکه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌های کشوری و همچنین تأمین اجتماعی صورت گرفته است؛ اما بازنشستگان این صندوقها می گویند که این میزان افزایش حقوق نتوانسته هزینه های سبد معیشتی آنها را در برابر تورم ولنگار تأمین کند.

به نقل از اقتصاد۱۰۰، متناسب سازی حقوق بازنشستگان موضوع بند «ب» ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه بود که در آن آورده شده طی این برنامه سازمان تامین اجتماعی مکلف است که متناسب سازی حقوق را در مورد بازنشستگان اجرا کند.

در حالی که پیش از همسان سازی صندوق‌های بازشستگی، اجرا شده بود، براساس مصوبه هیئت امنای تامین اجتماعی ۲۵ درصد مطالبات بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ نیز با اعمال ۲۱ درصد افزایش داد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.