جدول زمانی مدرسه تلویزیونی جمعه ۲۶ دی

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز جمعه ۲۶ دی ۹۹ اعلام شد.

به گزارش تازه‌نیوز، جدول زمانی مدرسه تلویزیونی دروس برای روز جمعه ۲۶ دی ۹۹ اعلام شد.

شبکه ‌آموزش
آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ نازک دوزی – رشته طراحی و دوخت – پایه ۱۰ -شاخه کاردانش

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ شناخت مواد و مصالح- رشته نقشه کشی معماری – پایه ۱۰ -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ شهروند الکترونیک – رشته تولید خبر رسانه ای – پایه ۱۰ شاخه کاردانش

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ ریاضی و زندگی با محوریت پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ ریاضی و زندگی با محوریت پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ ریاضی وزندگی بامحوریت پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ کاروفناوری پایه ششم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ بسته تحولی مدرسه خوانا

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰ فارسی و نگارش مقدماتی ویژه ناشنوایان

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰ بازی و ریاضی مقدماتی ویژه ناشنوایان

متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ کاروفناوری – پودمان چهار پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ کاروفناوری – پودمان چهار پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ کاروفناوری – پودمان چهار پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ آموزش معلمان – محیط ها و ابزارهای الکترونیکی سنجش تکوینی و تراکمی

متوسطه دوم
ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ زمین شناسی – پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ ریاضی دو – پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ تفکر و سواد رسانه ای – درس انتخابی – مشترک تمامی رشته ها

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس علوم وفنون ادبی ۲ پایه ۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۸ درس علوم وفنون ادبی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۸.۳۰ درس مدیریت خانواده وسبک زندگی ۲ پایه ۱۲ مشترک تمام رشته ها .

ساعت ۱۰.۱۵ درس فارسی ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها.

ساعت ۱۰.۴۵ درس نگارش ۱ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته ها.

ساعت ۱۱.۱۵ درس تاریخ ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت ۱۱.۴۵ درس تاریخ ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۱۲.۱۵ درس عربی زبان قران ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات.

ساعت ۱۲.۴۵ درس ریاضی آمار ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۳.۱۵ درس ریاضی آمار ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

شبکه قران و معارف سیما

ساعت ۸ اخلاق اسلامی یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸.۳۰ اصول عقاید سه رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۱۵ اصول عقاید دو رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

مطالب مرتبط
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.