ببینید: رقابت علی کریمی با تشنگان قدرت!

امروز موعد انتخاب رئیس فدراسیون فوتبال است و علی کریمی مسیر دشواری برای رسیدن به صندلی ریاست دارد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.