مرور برچسب

انوشیروان محسنی بندپی

قرنطینه تهران غیرممکن است

استاندار تهران با بیان اینکه قرنطینه شهر تهران امکان‌پذیر نیست، گفت: برخی از دستگاه‌های ملی نسبت به تبعیت از…

قرنطینه تهران منتفی است

استاندار تهران با اشاره به اینکه درتهران بسیاری از فعالیت های بین المللی انجام می شود گفت: موضوع قرنطینه تهران…
بارگذاری مطالب بیشتر