مرور برچسب

قیمت نفت | فروش نفت

پیشروی نفت متوقف شد

قیمت نفت در معاملات روز جمعه بازار جهانی با ضعیف شدن خوش بینی نسبت به افزایش تقاضا برای انرژی در چین و نگرانیها…

افزایش قیمت نفت جمعه ۲۴ تیر

قیمت نفت روز جمعه تحت تاثیر چشم انداز افزایش کمتر نرخهای بهره آمریکا، افزایش یافت اما نگرانیها نسبت به احیای تقاضا،…

ریزش قیمت نفت متوقف شد

قیمت نفت پس از ریزش ۹ درصدی در دو روز گذشته، تحت تاثیر چشم انداز ممنوعیت نفت روسیه در اتحادیه اروپا، در معاملات روز…

توقف روند صعودی قیمت نفت

قیمت نفت در معاملات روز جمعه بازار جهانی تحت تاثیر چشم انداز افزایش نرخ‌های بهره، رشد اقتصادی جهانی ضعیف‌تر و…
بارگذاری مطالب بیشتر